Trò chơi trực tuyến: Chúa tể của những chiếc nhẫn

Tên thay thế: Chúa tể của những chiếc nhẫn

Trò chơi Lord of the Rings Online - một trong những sáng tạo vĩ đại nhất trong thể loại MMORPG, tạo ra trên một động cơ D & D mới Online, một công ty nổi tiếng để tạo ra trò chơi trực tuyến "tua bin". hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký