Trò chơi trực tuyến: Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth

Tên thay thế: Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth

Chiến đấu cho trò chơi Trung Trái đất, mà là một chiến lược trong đó sự kiện xảy ra trong thời gian thực. Trong trò chơi The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth bạn phải đối phó với nền kinh tế, việc tạo ra và quản lý của các lực lượng và quân đội của ông. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký