Trò chơi trực tuyến: Thiên đường đã mất

Tên thay thế: Thiên đường đã mất

Trò chơi Lost Paradise - là một trò chơi nhiều chiến thuật theo lượt. Trò chơi LP là một hỗn hợp của chiến lược và MMO hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký