Trò chơi trực tuyến: Marvel Avengers Alliance

Tên thay thế: Marvel Avengers Alliance

Trò chơi Marvel: Avengers Alliance - một trò chơi xã hội, được lên kế hoạch cho các phiên bản phát triển cho Android, bởi vì một khi nó đã được đề cử cho giải thưởng. Kể từ khi trò chơi là một trình duyệt, sau đó nó hoạt động, bạn phải được kết nối với mạng lưới toàn cầu. Lựa chọn tốt nhất cho Marvel: Avengers Liên minh sẽ là một máy tính trực tuyến mạnh mẽ. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký