Trò chơi trực tuyến: Merc Elite

Tên thay thế: Merc Elite

Merc Elite - một thể loại trò chơi mà được định nghĩa là MOV game bắn súng. Quân lính đánh thuê chiến đấu với nhau, bảo vệ danh dự của các tập đoàn, trong đó họ đang có trong dịch vụ hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký