Trò chơi trực tuyến: Độc quyền sao

Tên thay thế: Độc quyền sao, độc quyền

Các trò chơi độc quyền sao - chiến lược kinh tế nhiều tự do bắt chước các trò chơi hội đồng thực sự. Theo các quy tắc cho các trò chơi độc quyền phải có hai người. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký