Trò chơi trực tuyến: My Little Farmies

Tên thay thế: My Little Farmies

My Little Farmies trực tuyến - trò chơi chiến lược miễn phí, nơi mô phỏng các hoạt động nông nghiệp. Mục tiêu chính là việc cài đặt cơ sở chơi làng của họ liên quan đến cô. Trong trò chơi này bạn sẽ phát triển các sản phẩm thương mại nông nghiệp của bạn với người chơi khác, tham gia cộng đồng làng và tất nhiên hoàn toàn lao vào mối quan tâm nông thôn, quên đi những vấn đề thực tế. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký