Trò chơi trực tuyến: Trời

Tên thay thế: Nebesa

Trời trò chơi trực tuyến  tuyệt vời huyền diệu thế giới, người thân yêu của hàng triệu người chơi.Trời trò chơi trực tuyến, kể câu chuyện về hòn đảo cuộc sống hàng ngày khó khăn và nguy hiểm kỳ diệu Người giám hộ đầy đủ các ổ đĩa và nguy hiểm, một cuộc hành trình hấp dẫn và những trận đánh anh hùng không chỉ với những con quái vật trò chơi, nhưng đối thủ trực tiếp. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký