Trò chơi trực tuyến: Bệnh dịch hạch Inc

Tên thay thế: Bệnh dịch hạch Inc

Trò chơi Plague Inc cho chúng tôi biết về các vấn đề môi trường, họ có với chúng tôi từ thời thơ ấu lặp lại hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký