Trò chơi trực tuyến: Bưu chính 2

Tên thay thế: Bưu chính 2, Bưu chính 2

Bưu chính 2 - một trò chơi mà đã gây ra rất nhiều phản hồi tiêu cực vì sự vô luân và tàn ác. Chỉ có những người như cảm xúc như vậy và một số mức độ adrenaline có thể đồng ý để chơi game này hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký