Trò chơi trực tuyến: Bưu chính 3

Tên thay thế: Bưu chính 3, Bưu chính 3, Bưu điện III, Bưu điện III

Bưu chính 3 là một loại tiếp tục trò chơi Postal 2, nhân vật chính trong đó là anh chàng đã thay đổi nơi cư trú hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký