Trò chơi trực tuyến: Chó của chiến tranh

Tên thay thế: Psi Wars

Chó War Online - một nhiều trò chơi dựa trên trình duyệt, được thực hiện trong thể loại chiến lược từ CrazyBit công ty. Chó of War chơi trò chơi trực tuyến mà trong đó bạn có thể chơi mà không phải trả một xu tiền thật tích lũy được một được giao hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký