Trò chơi trực tuyến: Rappelz

Tên thay thế: Rappelz trực tuyến Rappelz, trò chơi Rappelz,, Rappelz trực tuyến

Trò chơi trực tuyến Rappelz - MMORPG Hàn Quốc đã tạo ra trong những truyền thống tốt nhất của trò chơi trình duyệt miễn phí. Năng động Rappelz trực tuyến kết hợp một số tính năng có thể giành chiến thắng trò chơi những người yêu thích các trang internet. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký