Trò chơi trực tuyến: Đỏ Crucible 2

Tên thay thế: Đỏ Crucible 2

Trò chơi Red Crucible 2 - bắn súng góc nhìn người thứ nhất, trong đó hành động trực tiếp của bạn sẽ được hủy diệt của kẻ thù, mua hàng, cũng như sự phát triển của nhân vật của riêng bạn hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký