Trò chơi trực tuyến: Knights còn lại

Tên thay thế: Knights còn lại

Còn lại Knights Online - tuyệt vời nhiều vai trò-chơi trò chơi mô hình phong cách anime chơi miễn phí. Phát triển - Min Communications, một nhà xuất bản hoạt động GameSamba. Người chơi sẽ được vận chuyển đến thế giới tuyệt vời. Ở các vùng đất rộng lớn của đo lường được gọi là Kasmari, người đã quản lý để xây dựng một cuộc sống mới. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký