Trò chơi trực tuyến: Requiem online

Tên thay thế: Lể cầu siêu

Requiem Online - MMORPG trò chơi là thể loại thần thoại, những gì đang chờ đợi chiến đấu đẫm máu với đột biến và cyborgs ác. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký