Trò chơi trực tuyến: Kẻ hở

Tên thay thế: Kẻ hở

Rift miễn phí cho phép hàng ngàn người chơi đến với nhau và thực hiện cùng nhau trong quốc phòng của thế giới trò chơi, mà là để phá vỡ sự kỳ diệu của xung đột hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký