Trò chơi trực tuyến: Tướng tăng

Tên thay thế: Tướng tăng

Bất kỳ người trong chúng ta trong bí mật là một chút của chiến lược, một giấc mơ trở thành hiện thân thực sự của khóa học kế hoạch xảo quyệt, xảo quyệt, không thể đoán trước, và, của mình cùng chiến thắng. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký