Trò chơi trực tuyến: S4 Giải

Tên thay thế: S4, C4

Trò chơi S4 Giải là viết tắt của "Giải đấu trong bốn S» là MOTPS, tức là người thứ ba game bắn súng. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký