Trò chơi trực tuyến: Seafight - Battleship

Tên thay thế: Sea Battle, biển chiến đấu

Seafight trò chơi mới, xuất hiện trên mạng Internet, nó là trò chơi mà trong đó các nhân vật chính - cướp biển hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký