Trò chơi trực tuyến: SimCity 2013

Tên thay thế: SimCity 2013

SimCity 2013 - một trò chơi máy tính thuộc thể loại mô phỏng, thị xã lập kế hoạch mô phỏng. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký