Trò chơi trực tuyến: Đập

Tên thay thế: Đập, Smythe

Đập trực tuyến - tuyệt vời miễn phí trò chơi chiến lược nhiều từ các góc nhìn người thứ ba, phát triển theo phong cách MOBA. Người chơi được khuyến khích quay trở lại với thế giới thần thoại, trong đó nhân vật chính là vị thần. Đó là trong vai trò của một trong những vị thần, và bạn phải nói. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký