Trò chơi trực tuyến: Sniper Elite

Tên thay thế: Sniper Elite

Trò chơi Sniper Elite là một trò chơi máy tính thú vị hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký