Trò chơi trực tuyến: SoccerStar

Tên thay thế: SoccerStar

SoccerStar trò chơi, đó là Simon Reed tạo, người đã giành giải BAFTA so với khác, thêm các trò chơi nổi tiếng như FIFA và Forza, có doanh thu cao nhất. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký