Trò chơi trực tuyến: Star Trek Online

Tên thay thế: Star Trek Online

Star Trek Online trò chơi - một trò chơi mà có thông tin phản hồi từ bộ phim "Star Trek: Nemesis." Hành động đúng igrі phát triển sau hơn nhiều so với trong phim. Star Trek Trò chơi trực tuyến - trò chơi chính về chủ đề Way vũ trụ. Dự án này được thiết kế theo phong cách của game MMORPG. Những người sáng tạo cũng hứa sẽ dịch Star Trek Online trên ngôn ngữ tiếng Nga, mà không đề cập đến bất kỳ ngày chính xác. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký