Trò chơi trực tuyến: Stronghold 2

Tên thay thế: Stronghold 2

Trò chơi Stronghold 2 - vấn đề thứ hai trong một loạt các Stronghold, mô phỏng trò chơi mà sẽ đưa bạn vào không khí của thời đại hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký