Trò chơi trực tuyến: Stronghold 3

Tên thay thế: Stronghold 3

Như người tiền nhiệm của nó, là trò chơi Stronghold 3 - một chiến lược trong thời gian thực, nơi bạn chơi hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký