Trò chơi trực tuyến: Trì Crusader

Tên thay thế: Trì Crusader

Trò chơi Stronghold Crusader - một cuộc hành trình đến những vùng đất Ả Rập xa xôi trong công ty của các chiến binh dũng cảm và vũ khí đáng sợ của Firefly Studio hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký