Trò chơi trực tuyến: Supremacy 1914

Tên thay thế: Supremacy 1914

Supremacy 1914 trực tuyến - miễn phí nhiều trình duyệt dựa trên trò chơi chiến lược trong chủ đề chiến tranh thời gian thực. Công ty Bytro Labs đã cố gắng hết sức mình và như một người sử dụng kết quả có một dự án lớn với ba thẻ khác nhau trong khi có hàng ngàn viên đạn hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký