Trò chơi trực tuyến: Thành phố bí mật

Tên thay thế: Thành phố bí mật

Các công ty Gaijin Entertainment và "1C" được chính thức trình bày của Nga MMORPG mới trò chơi Thành phố bí mật, mà là dựa trên bộ sách nổi tiếng nhà văn Vadim Panov hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký