Trò chơi trực tuyến: TERA

Tên thay thế: TERA, TERA

TERA trực tuyến - MMORPG, đó là các nhà xuất bản Tổng công ty NHN, người sáng tạo - Bluehole Studio. Tham gia độc lập trong những cuộc phiêu lưu đáng nhớ bạn nên tải về TERA. Sau đó, bạn đắm mình trong thế giới ảo, được đại diện bởi hai người khổng lồ Arun và Charest. Chủ yếu quen thuộc với Abraberiey, nó được bao quanh bởi các hòn đảo dalyami một số tiền khổng lồ neobhvatnymi và hai châu lục. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký