Trò chơi trực tuyến: Dead Linger

Tên thay thế: Dead Linger

Run rẩy tất cả các game thủ trên một bài chủ đề tận thế, những câu chuyện về zombie và trò chơi trực tuyến sáng tạo hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký