Trò chơi trực tuyến: The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth 2

Tên thay thế: The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth 2

Trò chơi Battle for Middle Earth 2 được coi là một trò chơi máy tính, được phát triển trong thể loại chiến thuật. Trò chơi này là sự tiếp nối của phần đầu tiên của trò chơi Battle for Middle-earth. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký