Trò chơi trực tuyến: The Dead Đi bộ

Tên thay thế: The Dead Đi bộ

Có lẽ không có người như vậy, những người sẽ không phải nghe về bộ phim kinh dị nổi tiếng "The Walking Dead". Dự án này nhìn khán giả khá đáng sợ và thần kinh để xem nó có làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, bộ phim chỉ sử dụng phổ biến điên. Số lượng người hâm mộ nó đang phát triển mỗi ngày. Vì vậy, thực tế là các trò chơi The Walking Dead game ngay lập tức gây ra một sự khuấy động, không ai ngạc nhiên hoàn toàn. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký