Trò chơi trực tuyến: Chiến tranh Z

Tên thay thế: Chiến tranh Z, Z chiến tranh, chiến tranh W

Chiến tranh Z trực tuyến - tuyệt vời trò chơi MMO khách hàng mà cung cấp cho người sử dụng mạng che mặt của tương lai, như các sự kiện diễn ra ở đây là hậu khải huyền. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký