Trò chơi trực tuyến: Torchlight 2

Tên thay thế: Torchlight 2

Torchlight 2 trò chơi là một trò chơi máy tính được phát triển theo phong cách hành động / RPG, được phát hành vào năm 2012. Trò chơi này là sự tiếp nối của phần đầu tiên của trò chơi. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký