Trò chơi trực tuyến: Tropico

Tên thay thế: Tropico

Trò chơi Tropico - đó là một trò chơi máy tính lớn phát hành vào mùa hè năm 2001 và thành lập như là một kết hợp của hai thể loại hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký