Trò chơi trực tuyến: VirCities

Tên thay thế: VirCities

Trò chơi VirCities - đây là một trò chơi dựa trên trình duyệt mới về cuộc sống ở đô thị hiện đại. Từ VirCities trực tuyến, bạn sẽ thấy mình trong một trong 5 thành phố lớn nhất trên thế giới hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký