Trò chơi trực tuyến: Virtonomics

Tên thay thế: Virtonomica

Virtonomics trò chơi dành cho tất cả mọi người, và nó không quan trọng một người thành thạo trong lĩnh vực kinh tế, hoặc không. Không bao giờ quá muộn để tìm hiểu. Giao diện trò chơi là khá đơn giản, do đó, tìm hiểu các kỹ năng kinh doanh - không khó hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký