Trò chơi trực tuyến: WarFace

Tên thay thế: WarFace

Warface trò chơi trực tuyến, nhiều shooter người đầu tiên được phát triển bởi Crytek nhiều công ty nổi tiếng. Người chơi sẽ đi qua lửa và nước, vô số kẻ thù và viên đạn bay từ tất cả các bên hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký