Trò chơi trực tuyến: Chiến tranh Sấm

Tên thay thế: Chiến tranh Sấm

Chiến tranh Sấm trò chơi - phần mềm chia sẻ MMOG mô phỏng điều khiển máy bay và thiết bị quân sự khác. Game phát triển khách hàng công ty Gaijin Entertainment. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký