Trò chơi trực tuyến: WOLFTEAM

Tên thay thế: Đội sói

Wolfteam Wolf đội - nhiều trò chơi trực tuyến này thường bắn súng góc nhìn người thứ nhất, được thực hiện trong không gian 3D. Trò chơi này chắc chắn cho không chỉ cần đăng ký. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký