Trò chơi trực tuyến: Woozworld

Tên thay thế: Vuzvorld

Trò chơi Woozworld - một dự án được tạo ra trên cơ sở nền tảng xã hội và được thiết kế để giao tiếp với các đồng nghiệp trẻ vị thành niên. Trẻ em có thể tạo ra cả một thế giới ảo trực tuyến Woozworld triển lãm khả năng sáng tạo khác nhau để làm kinh doanh, tham gia vào các hoạt động khác nhau và thực hiện rất nhiều công việc thú vị hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký