Trò chơi trực tuyến: Xe tăng của thế giới

Tên thay thế: Xe tăng của thế giới

Trò chơi World of Tanks là một loại máy bay chiến đấu mạng, nhiều trò chơi. Xe tăng là một kỹ thuật chậm và nghiêm trọng. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký