Trò chơi trực tuyến: Tôi là chúa tể

Tên thay thế: Ya feodal

Phong kiến ​​trò chơi trực tuyến, quân sự và chiến lược chính trị, mà là một âm mưu của thời kỳ Trung Cổ.Tôi chơi chúa phong kiến ​​có thể đắm mình trong bầu không khí của những lần, nơi lựa chọn của bạn phụ thuộc vào tham vọng của bạn hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký