Các tốt nhất Mới Đỉnh

Mới

Trò chơi Vương quốc nhỏ

Và các em có thể tham gia trong các kịch bản của mình, chúng tôi cung cấp cho họ một vương quốc nhỏ trong trò chơi Ben và Holly chơi.

với ai sẽ dành giải trí

Nhưng hầu hết tất cả các thu hút sự chú ý của các nàng tiên Holly và bạn của ngực cô Ben Elf. Tình bạn của họ bắt đầu khi cả hai đều rất trẻ, và kể từ đó đã không bao giờ rời.

^Có phải tình huống khác nhau, và thủ phạm của họ về cơ bản trở thành Holly. Và bây giờ chúng ta hãy xem ai sẽ giải trí chúng tôi trong suốt trò chơi Ben vương quốc nhỏ.

2 3 Holly & ndash; Công chúa Tiên, là bạn của Ben. 4