Màu khối
Puzzle
Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Tìm các mục

Game 1000 khối online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:0, Đánh giá trung bình: 0/5)
Chơi: 0
Nhiệm vụ là loại bỏ các khối đá khỏi sân chơi. Để làm điều này, bên cạnh chúng, bạn cần cài đặt các hình khối đầy màu sắc. Đưa họ ở phía bên trái của bảng điều khiển. Nên có một dòng không có khoảng trống. Đồng thời cố gắng không quá tải các lĩnh vực.